ALBUMY

Telegram (2000)
Vydavateľstvo Oto Németh,
 Bratislava

O nás... (2006)
Vydavateľstvo WAREHOUSE LTD.,
 Wembley, Londýn

JKS (2009)
Vydavateľstvo WAREHOUSE LTD., Wembley, Londýn

Brány (2011)
Vydavateľstvo AZCD Brno
Česká Republika

"20" (2018)

Vydavateľstvo AZCD Brno

Česká Republika

CD si môžete objednať na : ludo@slnovrat.com